AGENDA KONFERENCJI
„10 lat Elektronicznej Legitymacji Studenckiej w AGH”

Kraków, 24-25 listopada 2016r.

Dzień I    CZWARTEK -  24 LISTOPADA 2016r. 

od 9.00

Rejestracja uczestników

 

 

SESJA I   -   Podsumowanie 10 lat obecności ELS w Uczelniach
                      Prowadzenie: Anna Klimczyk - CKE AGH

10:00 - 10:15

Powitanie uczestników, otwarcie konferencji.

Henryk Zioło, Kanclerz AGH
 

 
10:15 - 10:30Koordynacja projektów IT w AGH.
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Koordynator ds. Informatyzacji AGH

 


 

10:30 – 10:50

Trudne początki. Jak w Krakowie wdrażano ELS.

Marcin Polny, Pion Kanclerza AGH
 

 

10:50 – 11:15

Centrum Kart Elektronicznych dostawcą usług dla studentów – klientów.

Anna Klimczyk, Pion Kanclerza AGH
 

 

11:15 – 11:45

Od rekrutacji do legitymacji. Czy kandydat na studia przychodzi tylko po legitymację. Doświadczenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) AGH.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko, dr inż. Szczepan Moskwa, UKR AGH
 

 

11:45 – 12:15

Przerwa kawowa

 

 

12:15 – 12:45

Elektroniczna legitymacja (studenta, doktoranta, absolwenta, pracownika) w systemie USOS.

dr Janina Mincer-Daszkiewicz, Uniwersytet Warszawski
 

 

12:45 - 13:15

Usługi MCPLS i współpraca ze środowiskiem nie tylko uczelnianym.
Andrzej Tadych, Marek Gosławski, Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, Politechnika Poznańska
 

 

13:15– 13:45

Zintegrowany System Kontroli Dostępu i Bezpieczeństwa Fizycznego w oparciu o systemy kartowe uczelni jako system usługowy i źródło wiedzy – doświadczenia i wyzwania.

dr inż. Jacek Oko, Z-ca Kanclerza, Politechnika Wrocławska
 

 

13:45 – 15:00

Obiad

 

 

SESJA II   -   Rozwój systemów kartowych w kraju i za granicą
                       Prowadzenie: Jacek Błahut – OPTeam

15:00 – 15:30

Organizacja European Campus Card Association. Funkcjonalności karty kampusowej w Waterford Institute of Technology (WIT) Irlandia – Eugene McKenna i Jacek Błahut

 

 

15:30– 16:00

Integracja systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna z uczelnianym Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.
Grzegorz Sapoń, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Patryk Zakrzewski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 

 

16:00– 16:30

Mniej znane oblicze karty miejskiej. Czego można się o Tobie dowiedzieć dzięki karcie miejskiej?

Artur Cieślik, pismo „IT Professional"
 

 

16:30 – 17:00

Podsumowanie I dnia konferencji, informacje organizacyjne.

Anna Klimczyk, Pion Kanclerza AGH
 

 

17:00 – 18:45

Czas wolny.

 

 

18:45

Zbiórka i wyjazd do Wieliczki

 

 

20:00

Uroczysta gala i kolacja w Komorze „Warszawa” Kopalni Soli w Wieliczce

Dzień II    PIĄTEK -  25 LISTOPADA 2016r.

SESJA III   -  Technologie i standardy informatyczne  wspomagające procesy w zarządzaniu uczelnią i organizacją administracji publicznej
                       Prowadzenie: Łukasz Nowak - PCG

9:30 – 10:00

Karty dla wszystkich. Przegląd najnowszych urządzeń i metod do personalizacji kart.
Izabela Rapacz, UNICARD
 

 

10:00 – 10:30

Cashless Campus – jak system kartowy wspomaga rozwój uczelni.

Jacek Błahut, OPTeam S.A
 

 

10:30 – 11:00

Wykorzystanie danych z systemów ELS do prognozowania losów studentów i optymalizacji działań dydaktycznych uczelni

Leszek Lewoc, PCG
 

 

11:30 – 12:00

Wydajna komunikacja danych krokiem w nowoczesność.
Współpraca AGH z partnerem technologicznym przy wdrażaniu platformy integracyjnej OpenSource (WSO2) - praktyczne przypadki.
Krzysztof Warecki, OPITZ CONSULTING;  Artur Surówka, UCI AGH
 

 

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa I

 

 

12:30 – 13:00

Po pierwsze primo, a po co, a dlaczego, a komu to potrzebne? Po drugie primo - użyteczność! Czyli jak sprawić by ludzie korzystali z tego wszystkiego.
 
Arkadiusz Łobodziec, Koma Nord
 

 

13:00 – 13:30

Fortinet - ochrona sieci i systemów wspomagających zarządzanie uczelnią. Dariusz Balicki, STORIO; Artur Surówka, UCI AGH; Michał Taterka, Fortinet

 

 

13:30 – 14:00

Bezprzewodowa Kontrola Dostępu SALTO systems oraz mobilne rozwiązania kontroli dostępu w projektach uczelnianych.

Przemysław Dawidziuk, SALTO
 

 

14:00 – 14:30

Podsumowanie II dnia konferencji. Losowanie nagród.

Anna Klimczyk, Pion Kanclerza AGH
 

 

ok. 14:30

Obiad