Prelekcje i prelegenci

Dr Janina Mincer-Daszkiewicz, Uniwersytet Warszawski

Tytuł: Elektroniczna legitymacja (studenta, doktoranta, absolwenta, pracownika) w systemie USOS.

 1. Kompleksowość rozwiązania i integracja z innymi aplikacjami na uczelni.
 2. Kontrola poprawności wykonywanych operacji.
 3. Elastyczna konfiguracja umożliwiająca realizację potrzeb wielu uczelni.
 4. Minimalizacja kosztów wytwarzania (także organizacyjnych).
 5. Zdalny serwer podpisu.
 6. Centralne generowanie struktur do podpisywania legitymacji.
 7. Rozwiązanie problemu podpisu cyfrowego z poziomu przeglądarki w obliczu konieczności rezygnacji z apletów Javowy

Andrzej Tadych, Marek Gosławski, Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, Politechnika Poznańska

Tytuł: Usługi MCPLS i współpraca ze środowiskiem nie tylko uczelnianym.

 1. MCPLS - 10 lat działalności: założyciele, współpraca, możliwości
 2. Funkcjonalności ELS Banki, współpraca z ZTM w Poznaniu) – założenia i realizacja
 3. System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i inne oprogramowanie
 4. Programowanie Kart Elektronicznych – dydaktyka

Jacek Oko, Politechnika Wrocławska

Tytuł: Zintegrowany System Kontroli Dostępu i Bezpieczeństwa Fizycznego w oparciu o systemy kartowe uczelni jako system usługowy i źródło wiedzy – doświadczenia i wyzwania

 1. Problemy Uczelni /powody uruchomienia zintegrowanego systemu/
 2. Założenia Systemu / określenie szerokiego spektrum funkcjonalności  z wykorzystaniem technik rozpoznawania obrazu i czujników biometrycznych/
  • 2.1 Tryb postepowania /Umowa z prawem opcji/
  • 2.2 Forma realizacji
  • 2.3 Skala systemu / skalowalność i modularność systemu/
 3. Wdrożenie systemu
  • 3.1. Organizacja systemu i uzyskane funkcjonalności
  • 3.2. Problemy wdrożeniowe: funkcjonalne, projektowe i  techniczne
  • 3.3. Problemy wdrożeniowe formalno-prawne
 4. System – narzędzie wiedzy i analiz
 5. Wyzwania i rozwój systemu

dr inż. Szczepan Moskwa, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna AGH

Tytuł: Od rekrutacji do legitymacji. Czy kandydat na studia przychodzi tylko po legitymację? – doświadczenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) AGH.

 1. Proces rekrutacji a ELS.
 2. Dane osobowe zbierane na potrzeby rekrutacji.
 3. Fotografia – wymagania formalne - największe wyzwanie dla kandydata.
 4. Kiedy wyrabiać i wydawać legitymacje?
 5. Dla kogo legitymacja? – kandydaci posiadający status studenta lub absolwenta AGH .
 6. Problemy i wyzwania dla procesu rekrutacji w aspekcie ELS.

mgr inż. Anna Klimczyk, Centrum Kart Elektronicznych AGH

Tytuł: Centrum Kart elektronicznych jako dostawca usług dla studentów-klientów.

 1. Miejsce i rola CKE w Uczelni.
 2. Personalizacja kart elektronicznych.
 3. Centralizacja prolongaty elektronicznych legitymacji w Uczni.
 4. Współpraca z Miastem i Województwem: KKM i MKA.
 5. Aplikacje mobilne, kioski informacyjne.
 6. Integracja systemów informatycznych jako źródło nowych usług.
 7. Kontrola dostępu.

Jacek Błahut, OPTeam SA

Tytuł: Cashless Campus – jak system kartowy wspomaga rozwój uczelni.

System kartowy pozwala na podniesienie poziomu i optymalizację usług kampusowych oferowanych studentom i pracownikom. Umożliwia  m.in. finansowanie rozwoju infrastruktury i uruchamianie nowych usług oraz wsparcie inicjatyw studenckich. Model, w którym uczelnia organizuje dostęp do swoich zasobów socjalnych za pomocą systemu płatności bezgotówkowych działa już na całym świecie.

 

Arkadiusz Łobodziec , Koma Nord, Dyrektor Oddziału

Tytuł: Po pierwsze primo, a po co, a dlaczego, a komu to potrzebne?Po drugie primo - użyteczność! Czyli jak sprawić by ludzie korzystali z tego wszystkiego?

 1. 5 wyzwań nowoczesnej uczelni (10 min)
 2. Jakie zasoby mamy jako uczelnia, a z ilu % korzystają nasi klienci? (5 min)
 3. Kto wie o naszych “zabawkach”? (10 min)
 4. Uwolnij orkę (nie pracuj ciężko, pracuj mądrze) (komunikacja Samsung, Aver, RevoLabs)
 5. Daj im to czego potrzebują, a będą Cię kochali (5 min)

Dariusz Balicki (STORIO), Artur Surówka (UCI), Michał Teterka (FORTINET)

Tytuł: Fortinet - ochrona sieci i systemów wspomagających zarządzanie uczelnią

 1. Prezentacja Storio
 2. Określenie potrzeb Uczelni - geneza współpracy
 3. Prezentacja gamy produktów Fortinet - klasyfikacja: problem bezpieczeństwa -> produkt Fortinet
 4. Przedstawienie rozwiązań zastosowanych w UCI
 5. Plany i potrzeby

Artur Cieślik

Tytuł: Mniej znane oblicze karty miejskiej. Czego można się o Tobie dowiedzieć dzięki karcie miejskiej?

Artur Cieślik – redaktor naczelny miesięcznika „IT Professional”. Audytor wiodący normy ISO/IEC 27001, specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji i projektowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Członek rady programowej i autor publikacji dla kwartalnika „ABI Expert”. Jest ponadto trenerem z wieloletnim doświadczeniem; współpracuje z centrami szkoleniowymi „IT Professional Academy” „Informacja Publiczna”, „Forbes Academy” oraz „IT w Administracji. Autor artykułów i ekspert miesięcznika "IT w Administracji". Współtwórca i wykładowca studiów „Cyber Security Management” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Informacja o firmie artSystems

 1. Zakres realizowanych usług.

Firma od 2008 roku funkcjonuje na rynku konsultingu i doradztwa w zakresie:

 • Ochrona informacji instytucji oraz przedsiębiorstw
 • Zarządzanie bezpieczeństwem IT
 • Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001
 • Audyty centrów danych
 • Projektowanie infrastruktury IT
 • Audytowanie bezpieczeństwa informacji
 • Audytowanie zabezpieczeń w systemach informatycznych
 • Wdrażanie zarządzania usługami zgodnie z ISO/IEC 20000
 • Organizacja procesów zarządzania w IT
 • Audytowanie procesów IT
 • Analiza i projektowanie bezpieczeństwa w systemach IT
 • Testy skuteczności zabezpieczeń
 • Wdrażanie polityk bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 • Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami rozporządzenia z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności
 • Szkolenia dla firm oraz instytucji finansów publicznych

Krzysztof Warecki OPITZ CONSULTING Polska Sp. z o.o.
Artur Surówka Uczelniane Centrum Informatyki

Tytuł: Wydajna komunikacja danych krokiem w nowoczesność. Współpraca AGH z partnerem technologicznym przy wdrażaniu platformy integracyjnej OpenSource (WSO2)-praktyczne przypadki

 1. Czym jest platforma integracyjna i dlaczego nie jest to tylko szyna danych?
 2. Jak rozpocząć udostępnianie usług?
 3. Kto jest tym zainteresowany na uczelni i dlaczego się to robi? Szczególna rola ELS.
 4. Udostępnianie informacji w sposób uporządkowany i skalowalny –krok w kierunku API economy.
 5. Uczelnie klientom – klienci uczelniom, „otwieranie” uczelnianych zasobów IT w sposób bezpieczny i kontrolowalny.
 6. Zastosowanie narzędzi platform integracyjnych w ośrodkach naukowych poza Polską

Izabela Rapacz, Dyrektor Centrum ds. Systemów Kartowych

Tytuł: Karty dla Wszystkich. Przegląd najnowszych urządzeń i metod do personalizacji kart.

 1. Prezentacja metod druku kart
 2. Przedstawienie wybranych urządzeń do druku
 3. Możliwości karty ELS- karta biblioteczna, dostępu, karta miejska
 4. Przyszłość ELS

Tytuł: Integracja systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna z uczelnianym Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

 1. Co to jest MKA – prezentacja systemu
 2. Nośniki – (karta i aplikacja)
 3. Integracja MKA i ELS.
 4. Uczelnie Krakowa w systemie MKA.