O Konferencji

Głównym powodem organizacji konferencji jest przypadająca w tym roku 10-ta rocznica funkcjonowania w Uczelniach Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, a także:

 • Integracja społeczności akademickiej całego kraju.
 • Zebranie w jednym miejscu osób zajmujących się systemami kartowymi w uczelniach oraz jednostkach administracji publicznej.
 • Pokazanie związków pomiędzy uczelnianymi systemami kartowymi a systemami kart miejskich.
 • Przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji.
 • Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczelniami i jednostkami administracji publicznej oraz pozyskiwanie kontaktów.
 • Zainicjowanie rozmów i podjęcie współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów.
 • Pokazy i prelekcje firm dostarczających nowatorskie produkty IT.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli publicznych i prywatnych uczelni, administracji publicznej w szczególności do osób decyzyjnych odpowiedzialnych za informatyzację, a także:

 • osób zajmujących się systemami kartowymi,
 • dyrektorów i kierowników działów informatycznych, technicznych, obsługi studentów i administracji,
 • kierowników i członków zespołów projektowych zajmujących się wdrażaniem systemów informatycznych,
 • osób zajmujących się rekrutacją,
 • przedstawicieli firm oferujących nieszablonowe i innowacyjne rozwiązania IT.

Do udziału w konferencji, wygłoszenia prelekcji i podzielenia się doświadczeniami zostali zaproszeni przedstawiciele czołowych ośrodków akademickich w kraju i za granicą, przedstawiciele programu karty miejskiej i aglomeracyjnej oraz dotychczasowi partnerzy w zakresie realizowanych usług i projektów oraz potencjalni dostawcy nowych rozwiązań, o których mamy nadzieję usłyszeć podczas licznie zaplanowanych prelekcji, pokazów i prezentacji.

Przewidujemy, że w konferencji weźmie udział ponad 200 osób reprezentujących środowiska akademickie, administracji publicznej całego kraju oraz przedstawiciele firm branżowych zajmujących się obsługą branży IT.

Spotkajmy się w AGH!